Quion

Voor QUION heeft LISA een ontwerp met handboek gemaakt dat gefaseerd wordt uitgevoerd. Het Programma van Eisen is vertaald naar een interieurconcept geïnspireerd op de stad Rotterdam aan de Maas. De verdiepingen zijn in 3 zones verdeeld; rivier, stad en land. In de rivierzone staat ontmoeten centraal en is het geluidsniveau het hoogst. In de 'stad' werkt men samen en zijn er activiteitgerichte werkplekken. In het 'landschap' staan bureaus waar men zelfstandig, geconcentreerd kan werken, hier is het geluidsniveau het laagst.


Terug naar Projecten