Let’s work together!

 
rolverdeling bouwteam def.jpg

bouwteam

Essentieel voor het maken van een happy workplace in een bouwteam is nauwe samenwerking en vertrouwen tussen opdrachtgever, realisatiemanager, ontwerper en de hoofdaannemer.

De realisatiemanager en ontwerper zorgen ervoor dat de juiste informatie binnen uw organisatie wordt opgehaald, er draagvlak wordt gecreëerd en het nieuwe werkconcept wordt geïmplementeerd op het gebied van bricks, bytes en behaviour.

Bij een bouwteam wordt al na de conceptfase de hoofdaannemer en soms ook een meubelleverancier geselecteerd. Het ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt met input van alle specialisten in het team.

Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat het project binnen budget, planning en volgens de gewenste kwaliteit opgeleverd wordt.

 
kleur roze visitekaartjes lblauw.jpg